Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden1. Deelname aan de lessen en workshops is op eigen risico. YogaMel is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor blessures of ander letsel en de gevolgen daarvan.

2. Als je medische klachten hebt, raadpleeg dan eerst je arts of therapeut voor je start met de lessen en/of workshops. Ook bij twijfel over je gezondheid adviseren wij je aan een arts of therapeut te raadplegen. Meld ziekte, zwangerschap en blessure vooraf aan de docent. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met de docent.

3. Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor je aanpassen. Ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docent. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Deze informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

4. De cursist koopt een strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen. De strippenkaart wordt afgesloten voor 10 lessen welke opgenomen dienen te worden in daarop volgende 14 weken (exclusief vakanties). Een strippenkaart kost €125,- en wordt aangeschaft via Yogamel. Dit kan contant betaald worden of overgemaakt worden naar NL43 RBRB 0706 3418 13. Deelname aan de lessen is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart. Wanneer de strippenkaart verlopen is, krijgen ze de optie een nieuwe aan te schaffen.

5. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van de strippenkaart. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen. Het is in geen enkel geval mogelijk om gemiste lessen in te halen op een andere strippenkaart. Er vindt om geen enkel reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

6. Lesgeld dat al betaald is wordt niet geretourneerd. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

7. Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elke strippenkaart. Bij voorkeur 2 weken voor het einde van de strippenkaart. Bij opzegging en direct stoppen met deelname aan de les, eerder dan het einde van de strippenkaart, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

8. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

9. Bij ziekte of calamiteiten van de docent wordt geprobeerd om een vervanger te regelen. In het enkele geval dat dit niet lukt, zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd. Restitutie van het lesgeld is in de voorgenoemde situatie niet mogelijk.

10. Op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven. De vakantieweken worden tijdig gecommuniceerd tijdens de lessen, mail, telefonisch en/of via de website.

11. YogaMel heeft het recht zonder opgave van redenen de algemene voorwaarden, lestijden en tarieven te wijzigen. Via de website kun je de meest actuele informatie vinden.

12. YogaMel is niet aansprakelijk voor gestolen, beschadigde of verloren eigendommen.

13. YogaMel behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren, als zij daar gegronde redenen voor heeft.

14. Speciale lessen, workshops en cursussen vallen buiten de lidmaatschappen.

15. YogaMel behoudt het recht voor om lessen en workshops bij minder dan 3 deelnemers te annuleren. Ook in geval van overmacht houden wij ons het recht voor om lessen en workshops te annuleren.

16. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke deelnemer die een les en/of workshop volgt bij YogaMel. Door deel te nemen aan een les en/of workshop gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van YogaMel.